Aktualności

W roku 2007 w byłym budynku Szkoły podstawowej w Psarach został otworzony Dom Seniora przez Panią Stanisławę Firuta, pielęgniarkę, której to opieka osób starszych była wielką pasją. Doświadczenie zdobyte w niemieckim „Caritas” przeniosła na grunt krajowy. Obecnie pasję tą kultywują synowie Pani Stanisławy: Oskar i Aleksander Firuta.

Poniżej zamieszczamy fragment polsko-niemieckiego programu „Kowalski trifft Schmitt” w którym wystąpił nasz ośrodek:

(Zdjęcia archiwalne szkoły)